Smagumėlis.lt sveikina Lietuvėlę vasario 16-osios proga, bei kelia į viršų trispalvę. Gyvuok amžinai! Na, o visus, Lietuvą mylinčius žmones, raginu nesėdėti namuose, o dalyvauti šventiniuose renginiuose. Valio!